[OUSTATS] - Houston Dynamo vs Minnesota Utd
 Houston Dynamo vs Minnesota Utd - [Over/Under Stats]
Over 3 1/4 Under 3 1/4
Total Bets:  265 (78%)  75 (22%)
Total Bets: 14 (100%) 0 (0%)
Total Staked: AB$7,675,000.00 (80%) AB$1,875,000.00 (20%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (80%)     ||      = Under (20%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (89%)     ||      = Under (11%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 3 1/4 - 8 bets (89%)
AB$200,000.00 (89%)
Under 3 1/4 - 1 bets (11%)
AB$25,000.00 (11%)
 No.  Tipsters: Odds
 3.
6 days ago
  lojo
  > 3 @ 1.875
 5.
5 days ago
  analisaLYVIN
  > 3 @ 1.825
 14.
7 days ago
  LongNgô
  > 2 3/4 @ 1.825
 23.
6 days ago
  vasaris66
  > 3 @ 1.95
 34.
5 days ago
  ktulu
  > 3 1/4 @ 2.05
 40.
6 days ago
  happyluck
  > 3 @ 1.95
 43.
6 days ago
  jimmy813
  > 3 @ 1.95
 47.
6 days ago
  $$-WildHalf-$$
  > 3 @ 1.95
 No.  Tipsters: Odds
 31.
5 days ago
  INVOKER777
  < 3 @ 2.00